Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του «Εργαστηρίου Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ Κρήτης

Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη   Διευθυντή του «Εργαστηρίου Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» της ΣΕΥΠ, ΤΕΙ Κρήτης

Ημερομηνία: 
04/02/2019