Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του «Εργαστηρίου Επιδημιολογίας και Πρόληψης και Διαχείρισης Νοσημάτων» της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ Κρήτης

Ορισμός  Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη   Διευθυντή του «Εργαστηρίου   Επιδημιολογίας και Πρόληψης και Διαχείρισης Νοσημάτων» της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ Κρήτης

Ημερομηνία: 
04/02/2019