Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του «Εργαστηρίου Υγείας και Οδικής Ασφάλειας» της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ Κρήτης

Ορισμός  Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη   Διευθυντή του «Εργαστηρίου Υγείας και Οδικής Ασφάλειας» της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ Κρήτης

Ημερομηνία: 
04/02/2019