Βιωματική Εκπαίδευση Καθηγητών «Προσεγγίζοντας τον έφηβο μαθητή»

Στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+, Improving Solutions for Student Absenteeism (ISSA), θα πραγματοποιηθεί μία διήμερη βιωματική εκπαίδευση σε καθηγητές που το επιθυμούν, με θέμα: «Προσεγγίζοντας τον έφηβο μαθητή». Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή απόγευμα 22 και Σάββατο πρωί 23 Φεβρουαρίου 2019 και απευθύνεται αυστηρά σε είκοσι πέντε (25) καθηγητές. 

Ημερομηνία: 
19/02/2019