Ζώνη προβεβλημένων

Το Κέντρο Τεχνολογίας Υλικών και Φωτονικής συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Graphene Flagship.Διαβάστε περισσότερα

Το ΤΕΙ Κρήτης μετέχει στο «δίκτυο έρευνας» του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ερευνών (European Science Foundation)Διαβάστε περισσότερα

Σελίδες