ΠΜΣ: "Λογιστική και Ελεγκτική"

«Το Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ προσκαλεί πτυχιούχους Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων ή Τ.Ε.Ι.) να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για το καταξιωμένο ακαδημαϊκά και επαγγελματικά ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική (ΠΜΣ-ΛΕ), του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.).

Το διετές ΠΜΣ-ΛΕ με δίδακτρα κατά μέσο όρο 1.475€/εξάμηνο/φοιτητή, συνεργάζεται με τα αντίστοιχα προγράμματα των Πανεπιστημίων Μακεδονίας και Πειραιώς καθώς και με το Ινστιτούτο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, έχοντας διπλό στόχο στην απονομή του «ΜΔΕ στην Λογιστική και Ελεγκτική», αφενός την προαγωγή της επιστήμης στα συναφή αντικείμενα της Λογιστικής και Ελεγκτικής και αφετέρου την ανάδειξη επαγγελματικών διεξόδων με προοπτικές παγκοσμίως.

Το ΠΜΣ-ΛΕ λειτουργεί από το 2009-’10 στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ στο Ηράκλειο, και η τρέχουσα πρόσκληση αφορά στον 7ο κύκλο σπουδών, ο οποίος θα ξεκινήσει από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-16 (Φεβρουάριος 2016).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΠΜΣ-ΛΕ http://www.teicrete.gr/msc-accaud/ ή επικοινωνήστε με την Γραμματεία 11:00-13:00 στα τηλέφωνα  2810-37 9612 ή 9670 ή 9629 και επιπλέον Τετάρτη και Παρασκευή 15:30-17:00 τηλέφωνο 2810-37 9678 ή email: secrmscaccaud@staff.teicrete.gr κ. Α.Μαστοράκη».

Ημερομηνία: 
03/12/2015