Απορρόφηση Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης 2010-2013

Η μελέτη «Απορρόφηση Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης 2010-2013» αφορά τους απόφοιτους των Εκπαιδευτικών Τμημάτων για τα έτη 2010-2013 του ΤΕΙ Κρήτης και εντάσσεται στην παρακολούθηση των αποφοίτων του Ιδρύματος μετά την αποφοίτησή τους. Η μελέτη στοχεύει στην υποστήριξη των αποφοίτων στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας, όπως και στη δια βίου επαγγελματική τους πορεία, στα πλαίσια αλλαγής θέσης εργασίας ή ακόμη και επαγγέλματος. Επίσης, η μελέτη αποσκοπεί να καταγράψει πολύτιμες πληροφορίες για το ΤΕΙ Κρήτης, ώστε να βελτιωθεί περαιτέρω το Ίδρυμα στην αγορά εργασίας.

Η μελέτη υλοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου "Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Κρήτης - Μελέτες Απορρόφησης Αποφοίτων" με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεώργιο Παπαδουράκη, Υπεύθυνο Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Υλοποίησης της μελέτης τον Καθηγητή Ιωάννη Καλιακάτσο και Υπεύθυνη Σύνταξης Μελέτης την Τερέζα Καρπαθιωτάκη.

O παρακάτω διαδραστικός πίνακας δημιουργήθηκε από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Ευφυΐας (e-Bi Lab) του ΤΕΙ Κρήτης  με τη χρήση του Power BI και απεικονίζει κάποια από τα στατιστικά στοιχεία της τρίτης μελέτη Απορρόφησης των Αποφοίτων του ΤΕΙ Κρήτης στην αγορά εργασίας του Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Κρήτης. Στον πίνακα δίνεται η δυνατότητα επιλογής προβολής των δεδομένων ανά Τμήμα Εκπαίδευσης και ανά μεταβλητή.

Ημερομηνία: 
04/07/2016