ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΕ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ & ΓΕΝ.ΣΥΝ/ΣΗ ΣΤΕΦ, ΜΕΛΩΝ ΕΤΕΠ & ΕΔΙΠ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΕΠ KAI ΕΔΙΠ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΧΟΛΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

Ημερομηνία: 
29/11/2017