Διοίκηση Τμήματος

Η διοίκηση του Τμήματος ασκείται από: Την προϊσταμένη, κα. Παρασκευή Φραγκοπούλου. Το Συμβούλιο του του Τμήματος, το οποίο απαρτίζεται από τον Προϊστάμενο, τους εκάστοτε Υπεύθυνους κατευθύνσεων και έναν εκπρόσωπο των σπουδαστών.

Διοικητικό Προσωπικό (Γραμματεία Τμήματος)

Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό

Διοικητικό Προσωπικό (Τεχνικό)

  • Μανούσος Ασημινάκης
    Τηλ.: 2810-379776