ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 295/Φ.30.1/12-02-2015

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
12/02/2015 - 27/02/2015

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ», το οποίο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για παροχή υπηρεσιών. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 295/Φ.30.1/12-02-2015.