Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων

Οι δημόσιες και διεθνείς σχέσεις εξυπηρετούνταια το αντίστοιχο τμήμα το οποίο είναι οργανωμένο...

οργάνωση, στελεχωση, επικοινωνία,

Δικτυακός τόπος τμήματος