Διεθνείς Σχέσεις

Οι πολύπλευρες συνεργασίες μας με περισσότερα από 120 Ευρωπαϊκά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα συμβάλλουν καθοριστικά στη διεθνοποίηση των σπουδών μας. Οι φοιτητές μας υποστηρίζονται από το γραφείο διεθνών σχέσεων για να πραγματοποιήσουν μέρος της φοίτησής τους σε ιδρύματα του εξωτερικού. Όσο διαρκεί η φοίτησή τους στο Ίδρυμά μας, έχουν την ευκαιρία να παρακολουθούν από κοινού, μαθήματα με ξένους φοιτητές και να διδάσκονται συχνά από Ευρωπαίους ακαδημαϊκούς.

Οι διακρίσεις του Ιδρύματος στις διεθνείς σχέσεις του είναι κορυφαίες στην Ευρώπη και, βέβαια, στη Ελλάδα.

Οι φοιτητές έχουν απεριόριστες ευκαιρίες για φοιτητικές ανταλλαγές με πλέον των 100 Ανώτατων Ιδρυμάτων του εξωτερικού. Επιπλέον μπορούν να συνεχίσουν με Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές στο Ίδρυμα και σε άλλα, συνεργαζόμενα Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, με την υποστήριξη των Καθηγητών του ΤΕΙ Κρήτης.

Ο διαδικτυακός τόπος του Γραφείου Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ Κρήτης.