Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (ΠΜΣ) Πληροφορική και Πολυμέσα – Msc in Informatics & Multimedia

The postgraduate program “Informatics and Multimedia” has duration 18 months (3 semesters) and aims to provide candidates with high quality theoretical and practical knowledge on established and emerging topics in Informatics and Multimedia. The program is organized around modules (courses) comprising theoretical and laboratory work which is undertaken in the first and second semesters. The final semester is devoted to submitting a research-oriented thesis proposal on a compete subject which is developed into a Masters thesis and submitted for approval. At the end of the postgraduate program successful candidates should be able to demonstrate expertise in a selected domain of Informatics and Multimedia as well as competence in defining, organizing and conducting research.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική και Πολυμέσα» έχει διάρκεια 18 μήνες (3 εξάμηνα) και στοχεύει στην παροχή των υποψηφίων με υψηλή ποιότητας θεωρητική και πρακτική γνώση σε καθιερωμένα και αναδυόμενα θέματα Πληροφορικής και Πολυμέσων.

Το πρόγραμμα διαρθρώνεται γύρω από ενότητες (μαθήματα) στοχεύοντας στην απόκτηση με υψηλής ποιότητας θεωρητική γνώση και πρακτική εφαρμογή, που λαμβάνει μέρος στο πρώτο και το δεύτερο εξάμηνο. Το τελευταίο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην υποβολή πρότασης προς έρευνα σε ένα ανταγωνιστικό θέμα που θα αναπτυχθεί σε μια διατριβή Μάστερ και υποβάλλεται για έγκριση.

Στο τέλος του μεταπτυχιακού προγράμματος οι επιτυχόντες θα πρέπει να είναι σε θέση να προσφερουν υπηρεσιες σε επιλεγμένους τομείς της Πληροφορικής και των Πολυμέσων, καθώς και ικανότητα για τον καθορισμό, την οργάνωση και τη διεξαγωγή έρευνας.

Κόστος Φοίτησης: Χωρίς δίδακτρα

Ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού: http://www.ie.teicrete.gr/msc

Επικοινωνία

e-mail: secrmsc-im@staff.teicrete.gr
Τηλ: 2810 379853