Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς»

Σκοπός του ΔΠΜΣ:  «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς» είναι να εφοδιάσει αποφοίτους Τμημάτων Μηχανικών, ή και κατά περίπτωση θετικών επιστημών, με γνώσεις οργάνωσης, διοίκησης και οικονομίας για το σχεδιασμό, τον έλεγχο, την προώθηση και τη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με μια επιχείρηση, ένα οργανισμό ή ένα φορέα. Οι απόφοιτοι του θα μπορούν:

  • Να συνδυάσουν τις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές με τις τελευταίες γνώσεις πάνω στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων
  • Να χρησιμοποιούν βασικά εργαλεία και μεθόδους οργάνωσης και διοίκησης
  • Να παίρνουν σημαντικές επαγγελματικές αποφάσεις σε ένα πολύπλοκο οικονομικό περιβάλλον

Το ΔΠΜΣ στην «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς» έχει χρονική διάρκεια 3 εξαμήνων για κανονική φοίτηση, υπάρχει η δυνατότητα και μερικής φοίτησης διάρκειας 6 εξαμήνων, ενώ το πρόγραμμα προσφέρει και φοίτηση από απόσταση. Τα δίδακτρα για το πρόγραμμα αυτό ανέρχονται σε 950 € ανά εξάμηνο για πλήρη φοίτηση.

Κόστος φοίτησης: 3,000 ευρώ

Το ΔΠΜΣ ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2016 και η προκήρυξη για υποβολή αιτήσεων δημοσιεύεται κάθε χρόνο κατά τον Νοέμβριο.

Ιστοσελίδα Μεταπτυχιακού: www.teicrete.gr/mba

Επικοινωνία

Καθηγητής Ε. Κουδουμάς, 2810379887, koudoumas@staff.teicrete.gr

Ι. Συλλιγνάκης & Μ. Μονιάκη, 2810379874, mba_engineers@staff.teicrete.gr