Εργαστήριο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

To Εργαστήριο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησηςεξυπηρετεί ερευνητικές, αναπτυξιακές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής, της Ελεγκτικής, της Χρηματοοικονομικής, της Οικονομικής Επιστήμης, της Τραπεζικής, της Ασφαλιστικής Επιστήμης καθώς και του Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Υπηρεσιών και Προιόντων. Το εργαστήριο επίσης στοχεύει στην επιστημονική υποστήριξη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για επίλυση προβλημάτων τους.

Τομείς Έρευνας: 

Το εργαστήριο λειτουργεί σε δύο τομείς:
α) «Τομέας Λογιστικής & Διοικητικής Οικονομικής» και
β) «Τομέας Χρηματοοικονομικής Διοίκησης»
Οι ιδιαίτερες επιστημονικές περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται το Εργαστήριο, μέσω των τομέων του, είναι:
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Λογιστική και Ελεγκτική (Auditing)
 • Οργανωσιακός και Διοικητικός Έλεγχος (Control)
 • Μέτρηση και Διοίκηση της Απόδοσης
 • Αγορές Χρήματος, Κεφαλαίου, Παραγώγων, Εμπορευμάτων και Ενέργειας
 • Τραπεζική και Ασφαλιστική
 • Management & Marketing υπηρεσιών και προϊόντων.

Διακρίσεις/Επιτεύγματα: 

Μέχρι σήμερα, τα μέλη του εργαστηρίου έχουν παράξει αξιόλογο, αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο. Συνολικά, έχουν δημοσιευθεί:
• Πάνω από 150 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές
• Πάνω από 10 δημοσιεύσεις σε εθνικά περιοδικά και επαγγελματικές εκδόσεις
• Πάνω από 160 εισηγήσεις σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια με κριτές
• 13 μονογραφίες – βιβλία και συλλογικούς τόμους
Υπάρχουν πάνω από 1500 ετεροαναφορές βασισμένες στο ερευνητικό έργο των μελών του εργαστηρίου.

Συνεργασίες: 

 • Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Business School,
 • Gloucestershire University, Business School,
 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας,
 • Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Προπτυχιακό Πρόγραμμα, Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών
 • ΜΠΣ Τραπεζική, Λογιστική & Χρηματοοικονομική,
 • Πανεπιστήμιο  Πειραιώς – ΜΔΕ στη Ναυτιλία.
 • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • ΟΤΕ Ασφάλιση

Υπεύθυνος Εργαστηρίου

Δρ Τσουκάτος Ευάγγελος, Επικ. Καθηγητής,
τηλ. 2810 379605, e-mail: tsoukat@staff.teicrete.gr

Βασική Ερευνητική Ομάδα

Δρ Κυρίκος Δημήτριος, Καθηγητής
e-mail: kirikosd@staff.teicrete.gr

Δρ Φλώρος Χρήστος, Καθηγητής
e-mail: cfloros@staff.teicrete.gr

Δρ Σταματόπουλος Θεόδωρος, Αναπληρωτής Καθηγητής
e-mail: stamth@staff.teicrete.gr

Δρ Αρβανίτης Σταύρος, Επίκουρος Καθηγητής
e-mail: starvan@staff.teicrete.gr

Δρ Τζωρτζάκη Αλεξία-Μαίρη, Επίκουρη Καθηγήτρια
e-mail: tzortz@staff.teicrete.gr

Δρ Μακρυγιαννάκης Γεώργιος, Καθηγητής Εφαρμογών
e-mail: makrigiannakis@staff.teicrete.gr

Μέλη Εργαστηρίου

Δρ Βούλγαρη – Ψιμάρνη Φωτεινή, Ομότιμη Καθηγήτρια
e-mail: fvoulgari@staff.teicrete.gr

Δρ Ταμπουρατζή Θάλεια, ΕΔΙ.Π.
e-mail: tamthal@staff.teicrete.gr

Δρ Καραμπίνης Νικόλαος, ΕΕΠ
e-mail: nkarampinis@staff.teicrete.gr

Δρ Δασκαλάκη Χαρά, ΕΕΠ
e-mail: nkarampinis@staff.teicrete.gr

Αναστασάκης Ανδρέας, Καθηγητής Εφαρμογών
e-mail: anastasakis@staff.teicrete.gr

Γαλυφιανάκης Γεώργιος, Καθηγητής Εφαρμογών
e-mail: galifianakis@staff.teicrete.gr

Γιαννούλης Ιωάννης, Καθηγητής Εφαρμογών
e-mail: yy@staff.teicrete.gr

Τριάρχης Δημήτριος, Καθηγητής Εφαρμογών
e-mail: dtriarchis@staff.teicrete.gr

Χαριτάκη Χαρά, ΕΔΙ.Π
e-mail: haritaki@staff.teicrete.gr

Ιστοσελίδα Εργαστηρίου

Facebook Εργαστηρίου