Εργαστήριο Υγείας και Οδικής Ασφάλειας

To Εργαστήριο μελέτης συμπεριφορών Υγείας & Οδικής Ασφάλειας (ΕΥΟΑ)- Laboratory of Health & Road Safety (LaHeRS) έχει ως σκοπό την μελέτη των κοινωνικών προβλημάτων καθώς και την προαγωγή της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας του γενικού πληθυσμού. Ανάμεσα στους επιμέρους στόχους του εργαστηρίου είναι η διερεύνηση των συμπεριφορών διακινδύνευσης κατά την οδήγηση, η μελέτη και πρόληψη της διαπροσωπικής βίας με εστίαση στις διαφορετικές μορφές συντροφικής βίας, η εκτίμηση και καταγραφή του επιπέδου υγείας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, η μελέτη των κοινωνικών προσδιοριστών της υγείας και η αναζήτηση παραγόντων διακινδύνευσης σε κυρίαρχα προβλήματα δημόσιας υγείας.

Τομείς Έρευνας: Συμπεριφορές διακινδύνευσης κατά την οδήγηση και προαγωγή της οδικής ασφάλειας. Επιθετική συμπεριφορά και διαπροσωπικές σχέσεις με έμφαση στην κακοποίηση και στην σεξουαλική παρενόχληση και βία. Έρευνα στις υπηρεσίες υγείας, φροντίδας και στην προαγωγή της υγείας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων .

Διακρίσεις/Επιτεύγματα/ Δραστηριότητες: 

 • 22-23/10/2015 Διεθνές Συνέδριο: Οδικές Συγκρούσεις, Τραυματισμός & Αποκατάσταση, Εμπορικό Επιμελητήριο Ηρακλείου                                 
 • Φεβρουάριος 2015: ΔΡΟΜΟ-λόγια ΖΩΗΣ, πρόγραμμα προαγωγής οδικής ασφάλειας. Βιωματικές παρεμβάσεις στο Δημοτικό σχολείο Αγ. Μαρίνας  
 • Μάρτιος-Μάϊος 2015: ΔΡΟΜΟ-λόγια ΖΩΗΣ, πρόγραμμα προαγωγής οδικής ασφάλειας. Βιωματικές παρεμβάσεις στο Δ’ Γενικό Λύκειο Ηρακλείου
 •  25/11/2014 Βιωματικό Σεμινάριο: Η ενδυνάμωση των γυναικών για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας μέσα από ένα ολοκληρωμένο υπόδειγμα εκπαίδευσης, υποστήριξης και συμβουλευτικής, Hotel Atlantis
 • 6-7/11/2014 Σεμινάριο: Η σεξουαλική βία κατά των μεταναστριών οικιακών βοηθών: Διαπολιτισμικά Ζητήματα, Διεπιστημονικές Προοπτικές & Κοινοτικές Πρακτικές, Αμφ. Κ-28,ΤΕΙ Κρήτης
 • 21/3/2014  Ημερίδα: Σεξουαλική βία κατά των εργαζομένων μεταναστριών, Εμπορικό Επιμελητήριο, Ηράκλειο                                                                                     
 • Συμμετοχή σε δύο COST projects: 
 1. «Accident Prevention Options with Motorcycle Helmets» Programme ID: PROHELMET 357 
 2. «Towards safer bicycling through optimization of bicycle helmets and usage» Programme ID: TU1101 (http://www.bicycle-helmets.eu/), και στο European Summer School «International education for training traffic accident reconstruction specialists» Program ID: 2012-1-IT2-ERA10-38850 

Ενδεικτικό Έργο Εργαστηρίου: 

Ανάληψη ανταγωνιστικών Εθνικών & Ευρωπαϊκών έργων:                                    

 1. «Toward safer road traffic in Turkey through continu-ous education and lifelong learning of driving instructors» Programme ID: LLP-LdV-TOI-2007-TR-008 (Acronym: DRIVING INSTRUCTOR)
 2. «Τρόπος Ζωής, Διακινδυνευμένη οδική συμπεριφορά και τροχαίες συγκρούσεις», Αρχιμήδης Ι              
 3. «Συνομιλία με κινητό κατά την οδήγηση και η επίδρα-ση της στην οδηγική συμπεριφορά» (Acronym: MOBIHAVE), Αρχιμήδης ΙΙΙ 
 4. «Understanding and addressing youth sexual coercion and violence as a threat to young people’s sexual health in Europe» Programme ID: 2009 12 22 (Acronym: YSAV)
 5. «Increasing the capacity of domestic workers of differ-ent origins to respond to sexual violence through community-based interventions» Programme ID: 2372 (Acronym: COMMUNAID)  
 6. “Empowering women to fight against domestic violence through an integrated model of training, support and counseling”Programme ID: 3008 (Acronym: WOMPOWER)  
 7. «Reducing the harm and the burden of Injuries and human loss caused by road traffic crashes and addressing injury demands through effective interventions» Programme ID: MOVE/C4/SUB/2011-94/SI2.628846/ (Acronym: REHABILAID)

Συνεργασίες: Ερευνητικά έργα με: ΜΚΟ-Ξενώνας Κακοποιημένων Γυναικών, Ηράκλειο (Μ. Παχιαδάκη), ΜΚΟ-ΠΡΟΤΕΚΤΑ, Ηράκλειο, Σύλλογος Αρωγής & Αλληλεγγύης Οικογενειών Τροχαίων Δυστυχημάτων, Χανιά (Σ. Πολέντας), Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων ΕΥΘΥΤΑ (Ε. Καρύδη), Ιατρική Σχολή του Ανόβερο (Dietmar Otte), Ιατρική Σχολή της Παβία (Anna Morandi), το Πολυτεχνείο της Άγκυρας (Ozkan Turker), Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστημών & Τεχνολογίας (Timo Lajunen), Virage Simulation του Καναδά (Pierro Hirsh), Πανεπιστήμιο Ben-Gurion της   Negev, Ισραήλ (David Shinar), Rutgers της Ολλανδίας (Ine Vanwesenbeeck), Σχολή Υγείας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Queensland της Αυστραλίας (Narelle Haworth), Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης (Katrin Lainpelto), Πολυτεχνείο της Λισσαβώνα Joao Dias),  Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου (Chr. Kouta)  και με πληθώρα NGO από χώρες της Ε.Ε.

 Υπεύθυνος Εργαστηρίου

Ιωάννης Ελ. Χλιαουτάκης, Καθηγητής
Τηλ: 2810379516, E-mail: jchlia@staff.teicrete.gr

Μέλη Εργαστηρίου

Μαρία Γ. Παπαδακάκη, Ερευνήτρια
E-mail: mpapadakaki@yahoo.gr

Ιστοσελίδα Εργαστηρίου: http://lahers.seyp.teicrete.gr/