Εργαστήριο Επιδημιολογίας και Πρόληψης & Διαχείρισης Νοσημάτων

Σκοπός του εργαστηρίου αποτελεί η προώθηση της έρευνας και της προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο πεδίο της παροχής ολιστικής φροντίδας υγείας στο σύνολο του πληθυσμού, αρχικά σε επίπεδο πρόληψης των παραγόντων κινδύνου και στη συνέχεια σε επίπεδο διαχείρισης και αντιμετώπισης ‐αποκατάστασης των ατόμων που θα εκδηλώσουν κάποιαν όσο, με έμφαση στις χρόνιες ασθένειες. Με το προτεινόμενο εργαστήριο η στόχευση είναι να υλοποιηθούν παρεμβάσεις που άπτονται του φάσματος και των τριών επιπέδων πρόληψης (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής) καθώς και η λειτουργική διασύνδεση των τριών επιπέδων παροχής υπηρεσιών υγείας(πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια).

Τομείς Έρευνας: Η ισότητα και αμεσότητα στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας για το σύνολο του πληθυσμού. Η καθολικότητα, συμπεριλαμβάνοντας την κάλυψη των αναγκών υγείας των μεταναστών και των ευπαθών κοινωνικών ομάδων (σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτόν, όπως Μ.Κ.Ο. κ.τ.λ.). Η απαραίτητη διασύνδεση όλων των επιπέδων παροχής φροντίδας Υγείας.​

Υπεύθυνος Εργαστηρίου
Ζαχαρένια Ανδρουλάκη
, Καθηγήτρια
E-mail: z.androulakh@gmail.com Τηλέφωνο: 2810 379500

Μέλη Εργαστηρίου

Ε. Πατελάρου, Αν. Καθηγήτρια
E-mail: epatelarou@staff.teicrete.gr  

Γ. Κριτσωτάκης, Επικ. Καθηγητής
E-mail: gkrits@staff.teicrete.gr 

Χ. Μελάς, Επικ. Καθηγητής 
E-mail: melas@staff.teicrete.gr

Θ. Κωνσταντινίδης, Καθ. Εφαρμογών
E-mail: harriskon@gmail.com

Χ. Κλεισιάρης, Καθ. Εφαρμογών
E-mail: chrisklisiaris@staff.teicrete.gr

Μ. Ζωγραφάκης, Καθ. Εφαρμογών
E-mail: mzografakis@staff.teicrete.gr