Εργαστήριο Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής

Το Εργαστήριο Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής έχει ως κύριο στόχο την προώθηση της έρευνας, της εκπαίδευσης, της πρόληψης και παρέμβασης σε θέματα υγείας κοινωνικής φροντίδας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής μέσα από μια διεπιστημονική προσέγγιση. Η δημιουργία του Εργαστηρίου πρόεκυψε ως απάντηση στο πρόσφατα  αυξανόμενο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη  γνώσης  που σχετίζεται με τη βελτίωση της ποιότητας στην υγεία και τη χρήση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην πράξη μέσω διεπιστημονικών σύγχρονων προσεγγίσεων.

Τομείς Έρευνας: 

  • Ψυχολογία: Διαταραγμένες ή επιθετικές διαπροσωπικές σχέσεις ατόμων, ζευγαριών, οικογενειών, ψυχοθεραπεία, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επίδραση διαδικτύου, Θετική Ψυχολογία (θετικά συναισθήματα, ποιότητα ζωής, ευ ζην κ.άλ.).
  • Κοινωνική πολιτική και κοινωνική εργασία: Πολιτικές υγείας και κοινωνικής φροντίδας, εκτίμηση αναγκών υγείας και κοινωνικής φροντίδας με έμφαση στα ηλικιωμένα άτομα, παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα και τη χρήση υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας; λειτουργικότητα ηλικιωμένων, αυτόνομη διαβίωση, χρόνιες ασθένειες και ποιότητα ζωής χρόνιων ασθενών, διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών επαγγελματιών και εκπαίδευση σε επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας.
  • Νοσηλευτική: Οργάνωση, σχεδιασμός, προγραμματισμός και διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας,  Δημόσια Υγεία, Ποιότητα Νοσηλευτικής Φροντίδας και υπηρεσιών υγείας, Αξιολόγηση, Τεκμηριωμένη κλινική πρακτική, Νοσηλευτική Εκπαίδευση, Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, Εκπαίδευση φροντιστών και λειτουργών υγείας, Εξειδικευμένη Νοσηλευτική.
  • Διατροφή και διαιτολογία: Επιδημιολογία της παχυσαρκίας, του διαβήτη, της δυσλιπιδαιμίας και άλλων χρόνιων νοσημάτων; κοινωνική πολιτική με έμφαση στις πολιτικές υγείας & κοινωνικής φροντίδας; Μεσογειακή/Κρητική διατροφή και άλλων υγιεινών προτύπων διατροφής για πρόληψη και αντιμετώπιση χρόνιων νοσημάτων και
  • Πληροφορική: ανάπτυξη εξατομικευμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας με έμφαση σε συστήματα διαχείρισης της ποιότητας της ζωής. ​

Συνεργασίες: Μέλη του εργαστηρίου έχουν ήδη αναπτύξει συνεργασίες με ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς (π.χ. AΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ΤΕΙ Αθήνας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ελληνική Εταιρία Νοσηλευτικής Έρευνας και Εκπαίδευσης, Institute of Psychiatry, King’s College London, Family Research Laboratory, University of New Hampshire, Durham, TURKU University Finland, Bournemouth University UK, Cardiff University, UK, Anglia Ruskin University, UK. )​

Υπεύθυνη Εργαστηρίου

Αργυρούλα Καλαϊτζάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας
E-mail: akalaitzaki@staff.teicrete.gr

Μέλη Εργαστηρίου

Σοφία Κουκούλη, Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνικής Πολιτικής
E-mail: koukouli@staff.teicrete.gr

Αρετή Σταυροπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Νοσηλευτικής
E-mail: aretis@staff.teicrete.gr

Μιχαήλ Ροβίθης, Καθηγητής Εφαρμογών Νοσηλευτικής
E-mail: rovithis@staff.teicrete.gr

Νικόλαος Ρίκος, Καθηγητής Εφαρμογών Νοσηλευτικής​
E-mail: rikosn@staff.teicrete.gr

Αναστασία Μαρκάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Κλινικής Διατροφής
E-mail: anmarkaki@staff.teicrete.gr

Μανώλης Τσικνάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής
E-mail: tsiknaki@ie.teicrete.gr

Ιστοσελίδα Εργαστηρίου: https://wordpress.staff.teicrete.gr/qualityoflifelab-staff

Facebook Εργαστηρίου

E-mail Εργαστηρίου: qlabteicrete@gmail.com