Κέντρο Φυσικής Πλάσματος & Λεϊζερ

Το Κέντρο Φυσικής Πλάσματος & Λεϊζερ,  το οποίο εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα:

α) Αλληλεπίδραση ισχυρής ακτινοβολίας λέιζερ με ύλη και πλάσμα: υπερυψηλής έντασης μαγνητικά πεδία, φυσική & τεχνολογία υπερβραχέων και ισχυρών δευτερογενών πηγών ηλεκτρομαγνητικής και σωματιδιακής ακτινοβολίας δημιουργούμενων από λέιζερ και εφαρμογές τους; ανάπτυξη διαγνωστικών λέιζερ για πλάσμα και υλικά; δημιουργία και μελέτη υπερυψηλής συχνότητας ακουστικών κυμάτων μέσω λέιζερ; προσομοιώσεις αλληλεπίδρασης λέιζερ με ύλη; τεχνολογία και ασφάλεια υπερβραχέων και ισχυρών παλμικών πηγών λέιζερ; ιατρικές και βιοϊατρικές εφαρμογές ακτινοβολίας παραγόμενης από λέιζερ,

β) Οπτοηλεκτρονική: ανάπτυξη και μελέτη οπτοηλεκτρονικών παλμικών διατάξεων/πηγών ακτινοβολίας ισχύος (X-pinch, Z-pinch, Plasma Focus) με εφαρμογές στην απεικόνιση μικροδομών και στην ανίχνευση υλικών; προστασία από ακτινοβολία υψηλής ενέργειας; ανάπτυξη ενισχυτών σήματος,

γ) Οπτοακουστική: πιστοποίηση ποιότητας μουσικών οργάνων με τη χρήση συμβολομετρικών τεχνικών λέιζερ, οπτικά μικρόφωνα, ανίχνευση δονήσεων και μικρο-ατελειών / μικρο-ασυνεχειών με οπτοακουστικές τεχνικές; ακουστικές πηγές με χρήση λέιζερ / ιατρικές εφαρμογές, και

δ) Προσομοιώσεις & μηχανολογικές κατασκευές: προσομοιώσεις κατασκευών, φαινομένων & κατεργασιών με αναλυτικές και αριθμητικές μεθόδους (FEM, CAD, CAM), ανάπτυξη και βελτιστοποίηση μηχανολογικών συστημάτων (CAE - FEM & CAD & CAM & manufacturing).