Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών & Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών

To Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών & Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα:  εφαρμοσμένος ηλεκτρομαγνητισμός, ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, σκέδαση, διάδοση και ακτινοβολία ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων; ψηφιακή επεξεργασία σήματος, τηλεπικοινωνιακά συστήματα, δίκτυα υπολογιστών και επικοινωνιών, ψηφιακά συστήματα επικοινωνιών, έξυπνες κεραίες και τις ασύρματες ζεύξεις; ασύρματες, κινητές και δορυφορικές επικοινωνίες, ενσύρματες και οπτικές επικοινωνίες, μικροκυματική τεχνολογία και εφαρμογές της; ενοποιημένα κι ευρυζωνικά τηλεπικοινωνιακά συστήματα και υπηρεσίες, ραντάρ και τα σύγχρονα αμυντικά συστήματα.