Εργαστήριο Τεχνολογίας Κυκλωμάτων και Αυτοματισμών

Το Εργαστήριο Τεχνολογίας Κυκλωμάτων και Αυτοματισμών εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: 

 • Τυπωμένων Κυκλωμάτων
 • Ψηφιακών & Οργανικών Ηλεκτρονικών
 • Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου
 • Βιομηχανικών Αυτοματισμών
 • Ενσωματωμένων Συστημάτων
 • Ευφυών Συστημάτων Ελέγχου
 • Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών
 • Ρομποτικής
 • Δυναμικής Αναγνώρισης Κατασκευών
 • Στοχαστικής Διάγνωσης & Αναγνώρισης Βλαβών
 • Καινοτόμων Μεθοδολογιών Εκπαίδευσης

Το εργαστήριο αναπτύσσει εξειδικευμένες λύσεις και  εφαρμογές σε ευρύ φάσμα αντικείμενων, με έμφαση στους τομείς της γεωργίας, της βιομηχανίας, του τουρισμού και των κατασκευών. Έχει έντονη δραστηριότητα σε δράσεις κατάρτισης και εκπαίδευσης εστιάζοντας σε φοιτητές και άλλες ενδιαφερόμενες κοινωνικές ομάδες.

Τομείς Έρευνας: 

 • Βελτιστοποίηση των μεθόδων λειτουργίας διατάξεων ισχύος, εφαρμογές παλμών υψηλής ισχύος (Pulse Forming Lines και υποστηρικτικά κυκλώματα) και μηχανές δημιουργίας πλάσματος, αυτοματισμοί που συνεργάζονται με υπολογιστή, διαχείριση συσσωρευτών, και απεικονιστικές ηλεκτρονικές διατάξεις.
 • Μικροηλεκτρονική, τεχνολογία ολοκληρωμένων κυκλωμάτων πυριτίου, Νανοτεχνολογία, Νανοδομές Πυριτίου, Διατάξεις ‘ενός-ηλεκτρονίου’, Νανοκρύσταλλοι Ημιαγωγού-Σύνθεση, Μοριακά-Οργανικά Ηλεκτρονικά, και Χαρακτηρισμός Ανόργανων-Οργανικών και Πολυμερικών Υλικών για Ηλεκτρονικές-Οπτοηλεκτρονικές Εφαρμογές (Επεξεργασία-Αποθήκευση Πληροφορίας και Ανίχνευση Ακτινοβολίας).
 • Ευφυής έλεγχος, πλοήγηση και έλεγχος ομάδων ρομποτικών συστημάτων.
 • Τεχνικές Προγραμματισμού και Αλγόριθμοι. Λογική Σχεδίαση και Αριθμητική Υπολογιστών. Δοκιμή Ψηφιακών Συστημάτων και Συστήματα με Ανοχή στις Βλάβες. Τεχνικές DFT (design for testability). Fault tolerance, Built In Self Test (BIST). Αυτοδοκιμή / Αυτοέλεγχος (self-testing / self-checking). Κρυπτογραφία και Κρυπτανάλυση. Υλοποίηση κρυπογραφικών τεχνικών είτε μέσω λογισμικού είτε μέσω υλικού (FPGA’s) και συγκριτική μελέτη αποδοτικότητας και χρόνου κρυπτογράφησης /αποκρυπτογράφησης.
 • Επεξεργασία στοχαστικών σημάτων 
 • Αυτόματος Έλεγχος
 • Γεωργία Ακριβείας

Συνεργασίες: 

 • Πολυτεχνείο Κρήτης
 • Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 • Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Ε. Κ. Ε. Φ. Ε Δημόκριτος
 •  Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
 • Imperial College London
 • New University of Lisbon
 • University of Erlangen-Nuremberg
 • Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Étienne
 • University of Bucharest
 • University College Cork

Υπεύθυνος Εργαστηρίου

Δρ Καλιακάτσος Ιωάννης, Καθηγητής
Τηλ: 281023020, E-mail: giankal@staff.teicrete.gr

Μέλη Εργαστηρίου

Δρ Δοϊτσίδης Ελευθέριος, Επίκουρος Καθηγητής
E-mail: ldoitsidis@chania.teicrete.gr 

Δρ Καπετανάκης Ελευθέριος, Αναπληρωτής Καθηγητής
E-mail: ekapetan@staff.teicrete.gr

Δρ Φουσκιτάκης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής
E-mail: fouskit@chania.teicrete.gr

Φραγκιαδάκης Νικόλαος, Καθηγητής Εφαρμογών
E-mail: nfrag@chania.teicrete.gr