Εργαστήριο Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Κατασκευών

To Εργαστήριο Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Κατασκευών εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: ανάπτυξη καινοτόμων υπολογιστικών πληροφοριακών συστημάτων, ανάπτυξη και εφαρμογές μικροϋπολογιστών και λοιπών υπολογιστικών διατάξεων, και ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού σε επιστημονικά προβλήματα και εξειδικευμένες εφαρμογές.

Τομείς Έρευνας: Προγραμματιζόμενες διατάξεις. Πολυπύρηνες διατάξεις. Internet of Things. Παράλληλη επεξεργασία. Ετερογενής προγραμματισμός. Εφαρμοσμένη Υπολογιστική Νοημοσύνη. 2Δ – 3Δ μοντελοποίηση και απεικόνιση. Big-data ανάλυση.

Συνεργασίες Εργαστηρίου: Ελληνικά σώματα ασφαλείας. Georgia Tech University, U.S.A. University of Brunel, U.K. University of Central Lancashire, U.K. Diode-bell A.E.

Υπεύθυνος Εργαστηρίου

Δρ. Αντωνιδάκης Εμμανούηλ, Καθηγητής
Τηλ: 2821023058 E-mail: ena@chania.teicrete.gr

Μέλη Εργαστηρίου

Δρ. Κωνσταντάρας Αντώνιος, Επίκουρος Καθηγητής 
E-mail: akonstantaras@chania.teicrete.gr

Δρ. Πετράκης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής
E-mail: npet@chania.teicrete.gr

Δρ. Μπαρμπουνάκης Ιωάννης, Καθηγητής Εφαρμογών
 E-mail: i.barbounakis@chania.teicrete.gr

Ρηγάκης Ηρακλής, Διπλ. Μηχ.-Εργαστηριακός Συνεργάτης 
E-mail: rigakis@chania.teicrete.gr

Μαρινάκης Κωνσταντίνος, Διπλ. Μηχ.-Εργαστηριακός Συνεργάτης 
E-mail: cmarin@chania.teicrete.gr