Εργαστήριο Γεωφυσικής και Σεισμολογίας

To Εργαστήριο Γεωφυσικής και Σεισμολογίας εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: Πολυπαραμετρική μελέτη των σεισμικών φαινομένων, σεισμοτεκτονική, πρόγνωση των σεισμών, πολυκλαδική χωροχρονική εκτίμηση και διαχείριση της σεισμικής επικινδυνότητας, μικροζωνικές μελέτες, μελέτη των σεισμικών ακολουθιών, παραμόρφωση και δομή του φλοιού και του άνω μανδύα της Γης, μαθηματική προσομοίωση ροών, φυσική των γεωυλικών, μελέτη της δομής του εσωτερικού της Γης με σεισμολογικές και γεωφυσικές μεθόδους διασκόπησης. Επίσης συνδράμει σε εφαρμογές της Τηλεπισκόπησης και των γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων (GIS) στηγεωφυσική, τη σεισμολογία και το γεωπεριβάλλον. 

Τομείς Έρευνας: Γεωφυσική, Σεισμολογία, Φυσική Εσωτερικού Γής, Γεωτεκτονική, Γεωδυναμική, Φυσική Γεωυλικών-Εργαστηριακή Σεισμολογία. Γεωρευστά, Γεωηλεκτρομαγνητισμός

Διακρίσεις/ Επιτεύγματα /Δραστηριότητες Εργαστήριου: UNESCO Chair on Solid Earth Physics and Geohazards Risks Reduction. Συμμετοχές σε Εθνικά και Ευρωπαικά Εργα (Θαλής, Αρχιμήδης κλπ). Διοργανώσεις Διεθνών και Εθνικών Συνεδρίων, Βραβεία καλύτερων Εργασίων κ.α.

Συνεργασίες Εργαστηρίου: 

 • University College London, Department of Earth Sciences, UK
 • UCL Institute for Risk & Disaster Reduction
 • University of Portsmouth, School of Earth and Environmental Sciences, UK
 • Brunel University, UK
 • Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Italy
 • University of Bonn, Germany
 • University of Naples, Lab. of Seismology, Italy
 • Istituto di Metodologie Avanzate di Analisi Ambientale /CNR, Italy
 • University of Basilicata, Italy
 • The University of ElectroCommunication, Tokyo, Japan
 • Russian Academy ofSciences, Geoelectromagnetic Research Centre IPE RAS, Russia
 • St. Petersburg University, Dept. of Earth Physics, Russia
 • St. Petersburg Filial of Institute of Terrestrial Magnetism Ionosphere and Radiowave Propagation, Russian Academy of Sciences (SPbF IZMIRAN), Russia
 • Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Εργαστήριο Γεωφυσικής και Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής
 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλοντος
 • Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας (Ι.Τ.Ε.)
  Εργαστήριο Γεωφυσικής Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος
 • Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
 • Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
 • University of Camerino, Dept of Earth Sciences
 • University of Ankara, Turkey
 • Rutgers University, Dept. of Earth and Environmental Sciences, New Jersey, USA
 • University of Lisbon, Portugal
 • Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Γεωλογίας
 • Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας & Αντισεισμικών Κατασκευών -ΙΤΣΑΚ-ΟΑΣΠ
 • Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Περιβάλλοντος

Υπεύθυνος Εργαστηρίου

Φίλιππος Βαλλιανάτος, Καθηγητής
Τηλ: 28210 23016 E-mail: fvallian@chania.teicrete.gr

Μέλη Εργαστηρίου

Ιωάννης Π. Μακρής, Αναπληρωτής Καθηγητής
E-mail: jpmakris@chania.teicrete.gr

Παντελής Σουπιός, Καθηγητής
E-mail: soupios@staff.teicrete.gr

Σάλτας Βασίλειος, Αναπληρωτής καθηγητής
E-mail: vsaltas@chania.teicrete.gr

Ελένη Κόκκινου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
E-mail: ekokinou@chania.teicrete.gr, ekokinou@staff.teicrete.gr

Ηλιας ΠαπαδόπουλοςΚαθηγητής Εφαρμογών
E-mail: ilias@chania.teicrete.gr

Ιστοσελίδα Εργαστηρίου: http://gaia.chania.teicrete.gr/uk/