Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Υδατικών & Εδαφικών Πόρων

 Το Εργαστήριο ξεκίνησε το 1999 με την ίδρυση του Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Έχει συγκεντρώσει τον απαραίτητο εργαστηριακό εξοπλισμό για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και τη διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας. Το εκπαιδευτικό έργο περιλαμβάνει την διδασκαλία των μαθημάτων Τεχνολ Ελέγχου Ποιότητας Νερού-Τεχνολογία Ελέγχου Γεωργικού Περιβάλλοντος/Εδαφολογία–Τεχνολογία Επεξεργασίας Πόσιμου Νερού- Κοινωνιολογική Προσέγγιση του Περιβάλλοντος & των Φυσικών Πόρων-Ενέργεια Φυσικοί Πόροι & Περιβάλλον-Γενική Οικολογία-Εισαγωγή στο γεωργικό περιβάλλον.

Τομείς Έρευνας: 

  • Ρύπανση πόσιμων, επιφανειακών, υπόγειων και παράκτιων υδάτων.
  • Εφαρμοσμένη εδαφολογία, παθογένεια και ρύπανση γεωργικών εδαφών.
  • Προσδιορισμό επιβάρυνσης με βαρέα μέταλλα και αγροχημικά υδατικών και εδαφικών πόρων.
  • Η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους αφορά αναλύσεις παραμέτρων ποιότητας εδαφικών και υδατικών δειγμάτων, προσδιορισμός ρυπογόνων δραστηριοτήτων  και αποκατάσταση επιβαρύνσεων σε χερσαία, υδάτινα και αγροτικά οικοσυστήματα.

Υπεύθυνος Εργαστηρίου

Σταυρουλάκης Γιώργος, Καθηγητής
Τηλ: 28210 – 23012, 28210 – 23075, E-mail: gstav@chania.teicrete.gr

Μέλη Εργαστηρίου

Κώττη Μελίνα - Σπυριδούλα, Επίκουρη Καθηγήτρια
E-mail: kotti@nshan.chania.teicrete.gr

Παπαφιλιππάκη Ανδρονίκη, Επιστημονικός Συνεργάτης
E-mail: npapafilippaki@chania.teicrete.gr