Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας & Βιοχημικών Διεργασιών

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας και Βιοχημικών Διεργασιών ανήκει στον Τομέα Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας του Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Κρήτης. Ασχολείται εκπαιδευτικά και ερευνητικά με θέματα που αφορούν στην Ρύπανση του Περιβάλλοντος (ρύπανση αέρα, νερού και εδάφους), στην Επεξεργασία και Διαχείριση των Αποβλήτων (αερίων εκπομπών, υγρών, στερεών, τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων), και στη μελέτη μικροβιακών και βιοχημικών διεργασιών, κυρίως σε μοριακό επίπεδο, και την επίδραση ανόργανων και οργανικών ρύπων σε αυτές. Συγκεκριμένα ερευνά την ανάπτυξη μεθόδων για τον προσδιορισμό των ρύπων σε περιβαλλοντικά δείγματα, την παρακολούθηση των χημικών, μικροβιακών και βιοχημικών διεργασιών, στις οποίες λαμβάνουν μέρος οι ρύποι στο περιβάλλον και την αντιμετώπιση και επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων μέσω της ανάπτυξης αντιρρυπαντικών τεχνολογιών.

Τομείς Έρευνας: 

  • Περιβαλλοντική Μικροβιολογία και Βιοχημικές Διεργασίες (Μελέτη της επίδρασης των βαρέων μετάλλων στους οργανισμούς σε μοριακό επίπεδο)
  • Ατμοσφαιρική Ρύπανση & Τεχνολογία Ελέγχου Ποιότητας Αέρα (αέριοι & σωματιδιακοί, βιοαεροζόλ)
  • Τεχνολογία & Διαχείριση Υγρών και Στερεών Αποβλήτων (αγροτικά, αστικά και τοξικά/επικίνδυνα απόβλητα)
  • Αποκατάσταση εδαφών (χημική, μικροβιακή, φυτοαποκατάσταση)

Διακρίσεις/Επιτεύγματα: Το δημοσιευμένο έργο των 3 μελών Ε.Π. του Εργαστηρίου έχει τύχει διεθνούς αναγνώρισης με 1.900 ετεροαναφορές συνολικά μέχρι την ημερομηνία 03/11/15.​

Συνεργασίες Εργαστηρίου: Τα μέλη του εργαστηρίου έχουν ερευνητική συνεργασία με Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και του Εξωτερικού, όπως με τη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος και Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης, το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Τμήμα Χημείας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης του ΤΕΙ Αθήνας, το Department of Biological Sciences, Nicholls State University, Thibodaux, LA, USA, το Centre for Environmental Risk Assessment and Remediation, University of South Australia, Mawson Lakes Campus, Adelaide, Australia, το School of Natural Resources, University of Nebraska, 205 Kiesselbach, Lincoln, Nebraska, USA, το Helmholtz Centre for Infection Research, Microbial Interactions and Processes, Braunschweig, Germany και άλλα.

Υπεύθυνος Εργαστηρίου

Ελευθερία ΚατσίβελαΑναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τηλ: 28210-23071, E-mail: katsivela@chania.teicrete.gr

Μέλη Εργαστηρίου

Νικόλαος Λυδάκης-ΣημαντήρηςΑναπληρωτής Καθηγητής
E-mail: lydakis@chania.teicrete.gr, lydakis@staff.teicrete.gr

Δημήτριος ΚαλδέρηςΚαθηγητής Εφαρμογών
E-mail: dkalderis@chania.teicrete.gr