Εργαστήριο Ανανεώσιμων Ενεργειακών Τεχνολογιών

Οι στρατηγικοί στόχοι του Εργαστηρίου είναι η προσφορά σύγχρονου καιολοκληρωμένου διδακτικού έργου στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές στο επιστημονικό πεδίο των ανανεώσιμων ενεργειακών τεχνολογιών, η αναβάθμιση και επέκταση της ερευνητικής και επιστημονικής εμπειρίας στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη σύγχρονων ενεργειακών τεχνολογιών, η σύνδεση εννοιών και ερευνητικών αποτελεσμάτων με πρακτικά προβλήματα, μέσα από μελέτες σκοπιμότητας και εφαρμογής, η δημιουργία δικτύου επιστημονικών και ερευνητικών συνεργασιών, με επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και τέλος η γενικότερη συμβολή και υποστήριξη του επιστημονικού, ερευνητικού και αναπτυξιακού έργου του ΤΕΙ Κρήτης.

Τομείς Έρευνας: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Συστήματα Ηλετρικής Ισχύος, Ενεργειακή Ανάλυση​

Συνεργασίες: Ισχυρή και άμεση συνεργασία με όλα τα συναφή εργαστήρια του Ιδρύματος, όπως το «Εργαστήριο Σύνθεσης Ενεργειακών Συστημάτων»,  το «Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας», το «Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας» και το «Φωτοβολταϊκό Πάρκο».​

Υπεύθυνος Εργαστηρίου

Δρ Εμμανουήλ Καραπιδάκης
Τηλ: 2821023076, 2810379223, E-mail: karapidakis@staff.teicrete.gr

Μέλη Εργαστηρίου 

Ιωάννης Βουρδουμπάς, Καθηγητής Εφαρμογών
E-mail: vourdoubas@staff.teicrete.gr

Δρ. Κατσαμάκη Αναστασία, Μέλος ΕΔΙΠ,
E-mail: tesi@staff.teicrete.gr 

Δρ Ιωάννης Κατσίγιαννης, Επιστημονικός Συνεργάτης
E-mail: katsigiannis@chania.teicrete.gr