Εργαστήριο Παραγωγήs Γεωργικών Προϊόντων & Πολλαπλασιαστικού Υλικού

Σύντομη περιγραφή δραστηριότητας και στόχων του Εργαστηρίου

1. Παραγωγή εγγυημένου φυτικού πολ/κού υλικού αμπέλου, μπανάνας, ανθοκομικών και αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών (διαθέτει άδεια φυτωριακής επιχείρησης τύπου Γ) και οπωροκηπευτικών προϊόντων ολοκληρωμένης και βιολογικής παραγωγής

2. Συλλογή-διάσωση διατήρηση in vitro και αξιοποίηση του φυτικού υλικού των τοπικών ποικιλιών αμπέλου και των ενδημικών αρωματικών φυτών και άγριων χόρτων της κρητικής χλωρίδας και ανάδειξη της διατροφικής τους αξίας

3. Βελτίωση των τεχνικών παραγωγής και διατήρησης της ποιότητας των οπωροκηπευτικών

4. Βελτίωση/ανάπτυξη οινολογικών τεχνικών ανάδειξης του δυναμικού των ντόπιων ποικιλιών αμπέλου, παραγωγής νέου τύπου σταφίδας και μονοποικιλιακών αποσταγμάτων τσικουδιάς

5. υποστήριξη της αειφορικής γεωργίας για παραγωγή τροφίμων υψηλής θρεπτικής αξίας και ελαχιστοποίησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (παροχή πολλαπλασιαστικού υλικού, υπηρεσιών εκπαίδευσης αγροτών στα συστήματα αειφορικής παραγωγής, σύνταξη γεωργοοικονομοτεχνικών μελετών, υποστήριξη κλειστών συστημάτων υδροπονικών καλλιεργειών κ.λπ.)

Τομείς Έρευνας: 

  1. Αμπελοοινικής Τεχνολογίας. Ανάπτυξη καλλιεργητικών τεχνικών για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τοπικών  ποικιλιών αμπελιού, καθώς και οινολογικών τεχνικών για την ανάδειξη του δυναμικού των ποικιλιών και της ποιότητας των οίνων.  
  2. Δενδροκομίας - Μεσογειακών & Υποτροπικών Καλλιεργειών. Ανάπτυξη καλλιεργητικών τεχνικών για τη βελτίωση της ποιότητας  πολυετών καλλιεργειών (εσπεριδοειδή, πυρηνόκαρπα, γιγαρτόκαρπα) και διερεύνηση της προσαρμογής Τροπικών και Υποτροπικών ειδών  (Αβοκάντο, Δεσπολιά, Ακτινίδιο, Φραγκοσυκιά, Μπανάνα, Πεκάν, Τσεριμόγια, Φεϊζόα, Γκουάβα, Πασιφλόρα, Λίτσι).
  3. Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής τοπίου. Βελτίωση τεχνικών παραγωγής εγγυημένου Πολλαπλασιαστικού Υλικού ανθοκομικών και αρωματικών φυτών, καθώς και των συστημάτων και της θρέψης υδροπονικών καλλιεργειών  ανθοκομικών μονάδων.
  4. Επιχειρηματικής Ιστοκαλλιέργειας-Παραγωγής Πολλαπλασιαστικού Yλικού. Ανάπτυξη μεθοδολογιών και πρωτοκόλλων παραγωγής εγγυημένου Πολλαπλασιαστικού Υλικού (μπανάνα, αμπέλι, αλόη, αρωματικά, ανθοκομικά), και εξυγίανση   μολυσμένων γηγενών ποικιλιών αξιοποιώντας τις in vitro τεχνολογίες. 
  5. Βιομηχανικά-Ενεργειακά - Αρωματικά φυτά. Βελτίωση/ανάπτυξη τεχνικών καλλιέργειας & επεξεργασίας αρωματικών, αρτυματικών και φαρμακευτικών, καθώς και άγριων λαχανευόμενων χόρτων  της Κρητικής χλωρίδας.
  6. Λαχανοκομία-Αειφορικά συστήματα λαχανοκομικών καλλιεργειών. Ανάπτυξη αειφορικών συστημάτων καλλιέργειας λαχανοκομικών ειδών προσαρμοσμένων στην κλιματική αλλαγή, τεχνικών εφαρμογής εδαφοβελτιωτικών και οργανικών λιπασμάτων. 
  7. Μετασυλλεκτικής Τεχνολογίας & ποιότητας Αγροτικών προϊόντων. Ανάπτυξη νέας τεχνολογίας αποξήρανσης σταφίδας, μονοποικιλιακών αποσταγμάτων τσικουδιάς και διατήρησης της ποιότητας φρούτων,  λαχανικών και ανθέων.

 Διακρίσεις/Επιτεύγματα/Δραστηριότητες: Το Εργαστήριο τη δεκαετία 2001-2014 ολοκλήρωσε 37 ερευνητικά προγράμματα και έργα που χρηματοδοτήθηκαν από κρατικούς, ευρωπαϊκούς και ιδιωτικούς φορείς. Εκτός των παραδοτέων άμεσης  αξιοποίησης, πραγματοποιήθηκαν 35 Δημοσιεύσεις  σε Διεθνή  και Εθνικά Επιστημονικά Περιοδικά με Κριτές, 61 Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Εθνικών & Διεθνών Συνεδρίων με Κριτές και 64 Ανακοινώσεις σε συνέδρια Εξωτερικού & Εσωτερικού.

Συνεργασίες: Φορείς χρηματοδότες και χρήστες είναι Ενώσεις Αγροτικών Συν/σμων, Ομάδες Παραγωγών, Διοικητικές Περιφέρειες και πρώην Νομαρχίες, Ιδιωτικές Επιχειρήσεις κάθε μορφής, μεμονωμένοι αγροτικοί επιχειρηματίες, Δημόσιοι φορείς (ΕΠΕΑΕΚ Ι, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Ι κ.ά.).

Υπεύθυνος Εργαστηρίου

Δρ. Παπαδημητρίου Μιχάλης, Καθηγητής
E-mail: micpap@staff.teicrete.gr

Μέλη Εργαστηρίου

Δρ. Γουμενάκη Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
E-mail: egoumen@staff.teicrete.gr

Δρ. Γραμματικάκη Γαρυφαλλιά, Ομότιμη Καθηγήτρια
E-mail: grammat@staff.teicrete.gr

Δρ. Δραγασάκη Μαγδαληνή, Επίκουρη Καθηγήτρια
E-mail: dragasaki@staff.teicrete.gr

Κολιοραδάκης Γιώργος, Καθηγητής Εφαρμογών
E-mail: gkolior@staff.teicrete.gr

Δρ. Πασχαλίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Εφαρμογών
E-mail: kpaschal2@gmail.com

Δρ. Βλάχος Ιωάννης, Ομότιμος Καθηγητής
E-mail: yvlahos@staff.teicrete.gr

Δρ. Λιονάκης Σπύρος, Ομότιμος Καθηγητής
E-mail: slionakis@staff.teicrete.gr

Δρ. Λυδάκης Δημήτριος, Ομότιμος Καθηγητής
E-mail: dlydakis@staff.teicrete.gr

Δρ. Φυσαράκης Ιωάννης, Ομότιμος Καθηγητής
E-mail: fisar@staff.teicrete.gr

Δοκιανάκης Γιώργος, Ε.Τ.Π.
E-mail: dokian@staff.teicrete.gr

Κοσιώρης Σπυρίδων, Ε.Τ.Π.
E-mail: kosior@staff.teicrete.gr

Ιστοσελίδα Εργαστηρίου: www.steg.teicrete.gr/fp/