Εργαστήριο Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής

Κεντρικό αντικείμενο του  Εργαστηρίου Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Α.ΦΥ.ΠΟ.ΓΕ.Μ.) είναι η προσφορά στην ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας και οικονομίας, μέσα από την ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων για την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων με ιδιαίτερη έμφαση στο έδαφος (γονιμότητα, αντιμετώπιση ερημοποίησης των γεωργικών γαιών), την διαχείριση των υδατικών πόρων και τις τεχνικές των αρδεύσεων, τις γεωργικές κατασκευές (πχ θερμοκήπια), το γεωργικό – μηχανολογικό εξοπλισμό (γεωργικά μηχανήματα, αυτοματισμοί), τις εφαρμογές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη γεωργία και την προστασία – αξιοποίηση του γεωργικού περιβάλλοντος γενικότερα, περιλαμβανομένων και της αξιοποίησης υπολειμμάτων (υγρών και στερεών). Διαχείριση εδαφικών πόρων, διάγνωση, εκτίμηση και εξυγίανση των προβληματικών εδαφών, Ταξινόμηση και ψηφιακή χαρτογράφηση των εδαφών, Βάσεις εδαφολογικών δεδομένων, Αξιολόγηση της ποιότητας και διαχείριση του νερού άρδευσης. 

Τομείς Έρευνας: Διαχείριση υδάτινων πόρων, τεχνικές αρδεύσεων, γεωργικές κατασκευές, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην γεωργία, Διαχείριση υγρών και στερών αποβλήτων, Κομποστοποίηση, Αναερόβια χώνευση, επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων. Διαχείριση και εξυγίανση των προβληματικών εδαφών, Ταξινόμηση και ψηφιακή χαρτογράφηση των εδαφών, Βάσεις εδαφολογικών δεδομένων.   

Διακρίσεις/Δραστηριότητες Εργαστηρίου: Οι συμμετοχές του εργαστηρίου σε μεγάλα ευρωπαϊκά έργα είναι πολύ μεγάλη. Αναφέρονται κάποια από αυτά: Αρχιμήδης ΙΙΙ, Interreg-Biomass με προϋπολογισμό 1.100.000 ευρώ, LIFE-CONDENSE 2.300.000ευρώ, Interreg-Imast 1.100.000ευρώ, ΟΜIWAT 1.200.000ευρώ, ΚΚΚ 1.450.000ευρώ, LIFE- PURE 2.300.000 κ.α. 

  1. Τίτλος: Σινάνης, Κ. Ν., 2008. Διαχείριση Εδαφών. Εκδόσεις ιδίου, Ηράκλειο Κρήτης (Διανέμεται μέσω Ευδόξου)                      
  2. Τίτλος: Σινάνης, Κ. Ν., 2011. Εδαφολογία. Εκδόσεις ιδίου, Ηράκλειο Κρήτης
    (Διανέμεται μέσω Ευδόξου)                                 
  3. Τίτλος: Σινάνης, Κ. Ν., 2016. Έδαφος – Διαχείριση – Περιβάλλον.
    Εκδόσεις ιδίου, Ηράκλειο Κρήτης (Διανέμεται μέσω Ευδόξου)                                                                                    
  4. Τίτλος: Σινάνης, Κ. Ν., 2015. Εργαστηριακές Ασκήσεις Εδαφολογίας. Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα– Κάλλιππος. Ηράκλειο Κρήτης (Ανοικτής πρόσβασης: https://goo.gl/oP73hB)                        
  5. Τίτλος: Σινάνης, Κ. Ν., 2015. Εργαστηριακές Ασκήσεις Διαχείρισης Εδαφών. Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα – Κάλλιππος. Ηράκλειο Κρήτης (Ανοικτής πρόσβασης στη Διεύθυνση: https://goo.gl/0oE7dH)

Συνεργασίες Εργαστηρίου: .S.I/HUY του Βελγίου, University of Kentucky, University of Texas, Πολυτεχνείο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Leeds, Πανεπιστήμιο Πάτρας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Δήμοι: Ανωγείων, Αραδίππου Κύπρου, Χερσονήσου, Φαιστού, Ηλιούπολης κ.α.

Υπεύθυνος Εργαστηρίου

Γιώργος Μαρκάκης, Καθηγητής 
Τηλ: 2810379401, E-mail: gmark@staff.teicrete.gr

Μέλη Εργαστηρίου

Κωνσταντίνος Σινάνης, Καθηγητής
E-mail: sinanis@staff.teicrete.gr

Θρασύβουλος Μανιός, Καθηγητής
E-mail: tmanios@staff.teicrete.gr

Σοφία Γκούμα, Καθηγήτρια Εφαρμογών
E-mail: sgouma@staff.teicrete.gr

Τσοράγλος Παντελής, Καθηγητής Εφαρμογών
E-mail: tsoraglos@staff.teicrete.gr

Ηλίας Χατζάκης, Καθηγητής Εφαρμογών
E-mail: hatzakis@cs.teicrete.gr