Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας και Σύνθεσης Ενεργειακών Συστημάτων

Το Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας και Σύνθεσης Ενεργειακών Συστημάτων ιδρύθηκε το 1989. Οι ερευνητικές, η εκπαιδευτικές και οι κοινωνικές δραστηριότητές του εκτείνονται στην ανάπτυξη και στη διάδοση της τεχνολογίας μελέτης, σχεδιασμού, κατασκευής, μέτρησης, αξιολόγησης, πιστοποίησης, και εκμετάλλευσης  των Αιολικών Συστημάτων καθώς και στην μελέτη και βέλτιστη σύνθεση έμβιων και άβιων μορφοτροπέων Ισχύος. Οι δραστηριότητες αυτές είναι αλληλεξαρτώμενες και αλληλοσυμπληρούμενες. Τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης και της έρευνας των μελών του εργαστηρίου δημοσιεύονται, εφαρμόζονται στην παραγωγή και διδάσκονται στους σπουδαστές του ΤΕΙ και άλλων ιδρυμάτων. Το εργαστήριο έχει πιστοποιηθεί κατά τα ISO9001 και ISO17025 και έχει συμμετάσχει στην ανάπτυξη διεθνών τεχνολογικών προτύπων.

Τομείς Έρευνας:

 •  Μελέτη, σχεδιασμός και ανάπτυξη των Αιολικών Πάρκων
 • Ανάπτυξη κανονισμών μελέτη, σχεδιασμός εργαστηριακοί έλεγχοι και μετρήσεις για μικρές Ανεμογεννήτριες.
 • Σύνθεση Υβριδικών Συστημάτων Ηλεκτροπαραγωγής
 • Σύνθεση έμβιων και άβιων ενεργειακών συστημάτων
 • Σχεδιασμός παθητικών συστημάτων κλιματισμού
 • Μέτρηση της ποιότητας της ισχύος

Συνεργασίες Εργαστηρίου: Το εργαστήριο έχει αναπτύξει πλήθος συνεργασιών με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικούς φορείς, σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο, για εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς.

Στην Ελλάδα:

 • ΕΜΠ, ΙΤΕ, Παν/μιο Κρήτης για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα.

Στην Ευρώπη:

 • École Nationale Supérieure de l’Électronique et des ses Applications, Γαλλία
 • École Nationale Supérieure d’Hydraulique et de Mécanique de Grenoble, Γαλλία
 • École Nationale Supérieure de Mécanique et d’Aérotechnique, Γαλλία
 • École Centrale de Nantes, Γαλλία
 • Université de la Rochelle, Γαλλία
 • Université de Bordeaux I, Γαλλία
 • Université de Montpellier 2 – Polytech Montpellier, Γαλλία
 • Université de Tours - Polytech Tours, Γαλλία
 • Université d’Orléans - Polytech Orléans, Γαλλία
 • Université Claude Bernard-IUT B de Lyon 1, Γαλλία
 • Telecom Sud-Paris, Γαλλία
 • Technical University of Denmark - Riso National Laboratory for Sustainable Energy, Δανία
 • Haute École de la Province de Liège, Βέλγιο
 • KATHO University, Βέλγιο

Οι συνεργασίες αυτές που κάποιες υπερβαίνουν την 20ετία σε διάρκεια, έχουν γίνει στα πλαίσια εκπόνησης διδακτορικών διατριβών, μεταπτυχιακών σπουδών, διπλωματικών εργασιών και προγραμμάτων ανταλλαγής σπουδαστών, όπως επίσης στα πλαίσια ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Υπεύθυνος Εργαστηρίου

Χρηστάκης Δημήτριος, Καθηγητής 
Τηλ: 2810256191, 319478, E-mail: dhr@cs.teicrete.gr

Μέλη Εργαστηρίου

Κατσαπρακάκης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
E-mail: dkatsap@wel.teicrete.gr

Κονταξάκης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής
E-mail: condax@cs.teicrete.gr

Κουτσαυτάκης Ιωάννης, Διοικητικό Προσωπικό
E-mail: john@wel.teicrete.gr

Δακανάλη Ειρήνη, Εξωτερικός Συνεργάτης
E-mail: dakanali@wel.teicrete.gr

Χαριστάκης Γεώργιος, Εξωτερικός Συνεργάτης

Ιστοσελίδα Εργαστηρίου: www.wel.teicrete.gr