Εργαστήριο Μηχανολογίας Ακριβείας και Αντίστροφης Μηχανικής

Αντικείμενο του Eργαστηρίου Μηχανολογίας Ακριβείας και Αντίστροφης Μηχανικής είναι ο σχεδιασμός, η μελέτη και η κατασκευή τεμαχίων με χρήση σύγχρονων μεθόδων και διαδικασιών, βασιζόμενων σε τεχνολογίες τρισδιάστατης εκτύπωσης, ανάστροφης μηχανικής και κατεργασιών ακριβείας με χρήση της τεχνολογίας της ψηφιακής καθοδήγησης. Τα τεμάχια αυτά σχετίζονται με διεργασίες και εφαρμογές από διάφορους επιστημονικούς χώρους, όπως η βιομηχανία, η ιατρική και ο πολιτισμός.

Τομείς Έρευνας: CAD/CAM/CAE, CNC machining, Additive Manufacturing, Reverse Engineering, biomechanics

Συνεργασίες Εργαστηρίου: University of Palermo της Ιταλίας, Northwestern Polytechnical University της Κίνας, Ufa State Aviation Technical University της Ρωσίας, The Welding Institute της Αγγλία

Υπεύθυνος Εργαστηρίου

Νεκτάριος Βιδάκης, Καθηγητής
Τηλ: 2810379227 
E-mail: vidakis@emttu.org 

Μέλη Εργαστηρίου

Αχιλλέας Βαϊρης, Καθηγητής
E-mail: vairis@staff.teicrete.gr

Νίκος Σακκάς, Καθηγητής
Ε-mail: sakkas@emttu.org 

Μάρκος Πετούσης, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός
E-mail: petousis@emttu.org

Facebook Εργαστηρίου