Κέντρο Τεχνολογίας Υλικών και Φωτονικής

Το «Κέντρο Τεχνολογίας Υλικών και Φωτονικής-Κ.Ε.Τ.Υ.Φ.» αποτελεί θεσμοθετημένη διατμηματική μονάδα της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Κρήτης, η οποία έχει να επιδείξει πολύ σημαντικό ερευνητικό, αναπτυξιακό και εκπαιδευτικό έργο. Διαθέτει σήμερα άριστες υποδομές, τα μέλη του διαθέτουν πολύ αξιόλογο, διεθνώς αναγνωρισμένο έργο και άριστες συνεργασίες στον Ελληνικό και στο διεθνή χώρο, με τα επιστημονικά επιτεύγματα του να είναι ιδιαίτερα σημαντικά.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες εστιάζονται στην ανάπτυξη και εφαρμογή σημαντικής χαμηλού κόστους και φιλικής προς το περιβάλλον τεχνολογίας για την κατασκευή προηγμένων υλικών και διατάξεων, σε μορφή επιστρώσεων, νανοϋλικών και νανοσύνθετων υλικών, κατάλληλων για εφαρμογές στο περιβάλλον, την ενέργεια, τα ηλεκτρονικά, την οπτοηλεκτρονική και άλλες εφαρμογές καθημερινής χρήσης.

Στο άμεσο μέλλον, τα σχέδια του εργαστηρίου περιλαμβάνουν:

(α) σχεδιασμός, ανάπτυξη και μελέτη καινοτόμων διατάξεων για παραγωγή ενέργειας, όπως οργανικά φωτοβολταϊκά στοιχεία καθώς και μονάδες ηλεκτροκατάλυσης και φωτο-ηλεκτροκατάλυσης για παραγωγή υδρογόνου και ηλεκτρικού ρεύματος αντίστοιχα.

(β) σχεδιασμός, ανάπτυξη και μελέτη καινοτόμων διατάξεων για εξοικονόμηση ενέργειας σχετίζονται με τζάμια ελεγχόμενης διαπερατότητα στο ορατό και το υπέρυθρο (ηλεκτροχρωμικά-θερμοχρωμικά παράθυρα),

(γ) σχεδιασμός, ανάπτυξη και μελέτη καινοτόμων διατάξεων για αποθήκευση ενέργειας, όπως μπαταρίες ιόντων λιθίου και υπερ-πυκνωτές.

(δ) σχεδιασμός, ανάπτυξη και μελέτη καινοτόμων διηλεκτρικών υλικών για συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας.

(ε) σχεδιασμός, ανάπτυξη και μελέτη καινοτόμων φωτοκαταλυτικών υλικών για αποδόμηση ρύπων καθώς και αντιρρυπαντική/αντιβακτηριακή δράση

(ζ) Σχεδιασμός, ανάπτυξη και μελέτη εξειδικευμένων καινοτόμων έξυπνων υλικών συσκευασίας που θα μπορούν να προσφέρουν μεγαλύτερο χρόνο ζωής των προϊόντων μέσω ελεγχόμενης καθυστέρησης της υποβάθμισης τους.

Στο πλαίσιο του Κέντρου λειτουργούν δύο ερευνητικές ομάδες:

(α) Ομάδα Νανοϋλικών & Οργανικών Ηλεκτρονικών

(β) Ομάδα έξυπνων λειτουργικών υλικών