ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ / Γραμματεία Πρυτανείας

Κόμβος Οργανογράμματος

Οργανωτική Μονάδα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ / Γραμματεία Πρυτανείας

Πρώην γραμματεία Προέδρου, Αντιπροέδρων και Γραμματέα

Ρεβέκκα Πετροπούλου 

Τηλέφωνο: 2810379110

Fax: 2810314501

email: rector_office@staff.teicrete.gr