ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Αγρονομική Αξιολόγηση του Κόμποστ που παράγεται στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού ΔΕΥΑ Ρεθύμνου. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 25/Φ.30.1/09-01-2015

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
09/01/2015 - 26/01/2015

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος με τίτλο «Αγρονομική Αξιολόγηση του Κόμποστ που παράγεται στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού ΔΕΥΑ Ρεθύμνου», ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει τέσσερις (4) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 25/Φ.30.1/09-01-2015.

Συνημμένο: 
25_09-01-2015_psoklisi_deya rethimnou_6ΕΚΥ4691Ο3-ΒΨΤ_.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: