ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Αρχιμήδης ΙΙI, Υπ. 6. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 27/Φ.30.1/09-01-2015

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
09/01/2015 - 27/01/2015

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου με α/α: 6 με τίτλο «Διερεύνηση του κοινωνικού κεφαλαίου και άλλων παραγόντων ως προσδιοριστών των αλλαγών στις συμπεριφορές υψηλού υγειονομικού κινδύνου κατά την έναρξη της ενήλικης ζωής: προοπτική μελέτη 36 μηνών» της πράξης με τίτλο «Αρχιμήδης ΙΙI, Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Κρήτης, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 27/Φ.30.1/09-01-2015.

Συνημμένο: 
27_09-01-2015_prosklisi_arx_upoergo6_orthi_7Τ8Ψ4691Ο3-35Υ_.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: