ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Γραφείο Διασύνδεσης TEI Κρήτης. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 39/Φ.30.1/09-01-2015

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
09/01/2015 - 27/01/2015

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης TEI Κρήτης - Υποέργο 2 » με κωδικό MIS 299924, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει τρείς (3) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 39/Φ.30.1/09-01-2015.

Συνημμένο: 
39_09-01-2015_prosklisi_grafeio diasindesis_7ΜΦΟ4691Ο3-Ο1Γ_.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: