ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Αρχιμήδης ΙΙI, Υπ. 1. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 89/Φ.30.1/15-01-2015

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
15/01/2015 - 02/02/2015

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1  «Κεντρική δράση ΤΕΙ Κρήτης» της Πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ»,  ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 89/Φ.30.1/15-01-2015.

Συνημμένο: 
89_15-01-2015_prosklisi_arxiii_ypoergo1_72ΚΣ4691Ο3-ΧΔΣ_.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: