Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για τη στέγαση φοιτητών των τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο και στην Ιεράπετρα

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
17/09/2015 - 24/09/2015

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για τη στέγαση φοιτητών των τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο και στην Ιεράπετρα.

Η μίσθωση θα γίνει χωριστά για κάθε Τμήμα και οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή για όλα τα Τμήματα.

Το χρονικό διάστημα που καλύπτει ο διαγωνισμός είναι από 01/10/2015  έως 30/06/2016.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε  36.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α.)

Συνημμένο: 
ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: