ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – TAPPS. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 545/16.02.2017

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
16/02/2017 - 03/03/2017

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «TAPPS, Trusted Apps for open CPS, EU Horizon 2020», (κωδ. έργου: 80241). Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης:  545/16.02.2017

Συνημμένο: 
545_16-02-2017_prosklisi_tapps_1(2017)_Ω1Ζ24691Ο3-9ΧΖ_.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: