ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – ΥΠΟΕΡΓΟ 2_ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΚΣΗΣΗ. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 550/16.02.2017

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
16/02/2017 - 03/03/2017

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου -2- με τίτλο «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του ΤΕΙ Κρήτης» του προγράμματος: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης», (κωδ. έργου: 80207). Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης:  550/16.02.2017

Συνημμένο: 
550_16-02-2016_prosklisi_praktiki_1(2017)_orthi_ΨΚ8Ω4691Ο3-ΟΤΣ_.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: