ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 1966/20.04.2017

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
20/04/2017 - 05/05/2017

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει τρείς (3) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος: «Ανάπτυξη και Διαχείριση Προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά, Αναπτυξιακά, κ.λ.π.)», (κωδ. έργου: 52017). Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης:  1966/20.04.2017

Συνημμένο: 
1966_20-04-2017_prosklisi_espa_elke_3_ΩΥΣΠ4691Ο3-Τ9Η_.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: