Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επιπρόσθετου τροφοδοτικού 16 KW Scalable to 48KW, 400V του συστήματος αδιαλείπτου παροχής ρεύματος SY16K48H-PD APC Symmetra PX ALL-In-One ισχύος 16KW.

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
21/04/2017 - 28/04/2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επιπρόσθετου τροφοδοτικού 16 KW Scalable to 48KW, 400V του συστήματος αδιαλείπτου παροχής ρεύματος SY16K48H-PD APC Symmetra PX ALL-In-One ισχύος 16KW, προϋπολογισμού δαπάνης 5.700,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Συνημμένο: 
ΑΔΑΜ ΑΔΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: