Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Παροχής Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών για τις ανάγκες του ΤΕΙ Κρήτης για το χρονικό διάστημα από 01/08/2017 έως 31/01/2019.

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
21/04/2017 - 05/05/2017

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Παροχής Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών για τις ανάγκες του ΤΕΙ Κρήτης για το χρονικό διάστημα  από 01/08/2017 έως 31/01/2019, προϋπολογισμού δαπάνης 45.900,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.

Συνημμένο: 
ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: