ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – GRAPHENECORE1. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 2372/08.05.2017

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
08/05/2017 - 23/05/2017

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει πέντε (5) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Graphene-based disruptive technologies-GrapheneCore1», (κωδ. έργου: 80222). Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης:  2372/08.05.2017

Συνημμένο: 
2372_08-05-2017_prosklisi_graphenecore1_7ΖΩ74691Ο3-Β0Ο_.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: