Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 2556/Φ70/19-05-2017 για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Α4&Α3,γραφικής ύλης&μικροαντικειμένων γραφείου ΤΕΙ Κρήτης

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
19/05/2017 - 26/05/2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Α4&Α3,γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου για τις ανάγκες του ΤΕΙ Κρήτης προϋπολογισμού δαπάνης 13.709,68€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 17.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Ημ/νία διενέργειας : Παρασκευή 26/05/2017 και ώρα 11:00

Λήξη παραλαβής προσφορών : Παρασκευή 26/05/2017 και ώρα 11:00

 

Συνημμένο: 
ΑΔΑ ΑΔΑΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: