ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ …….. ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ-ΥΠΕΡΙΣΧΥΡΩΝ ΛΕΙΖΕΡ». Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 4624/04-08-2017.

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
04/08/2017 - 25/08/2017

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει έξι (6) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1  με τίτλο "Μελέτη / σχεδιασμός / ανάπτυξη σταθμού παραγωγής σωματιδιακής ακτινοβολίας", του έργου με τίτλο "Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας Περιφέρειας Κρήτης σε Ιατρικές Εφαρμογές Αιχμής με τη χρήση δευτερογενούς ακτινοβολίας πλάσματος-υπερισχυρών λέιζερ". Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 4624/04-08-2017.

Συνημμένο: 
4624_04-08-2017_prosklisi_efarmoges aixmis_60Τ94691Ο3-5ΚΙ_.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: