ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – GRAPHENECORE1. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 5650/04.10.2017.

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
04/10/2017 - 19/10/2017

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Graphene-based disruptive technologies - GrapheneCore1», (κωδ. έργου: 80222), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 5650/04.10.2017.

Συνημμένο: 
5650_04-10-2017_prosklisi_graphenecore1_3_ΩΛΘ94691Ο3-3ΣΙ_.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: