ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων – Food for Feed. Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 5743/06.10.2017

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
06/10/2017 - 23/10/2017

Συνοπτικός διαγωνισμός, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια «αναλωσίμων», για τις ανάγκες υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: "Food for Feed: An Innovative Process for Transforming Hotels’ Food Wastes into Animal Feed - LIFE15/ENV/GR/000257" στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 5743/06.10.2017.

Συνημμένο: 
5743_06-10-2017_sxedio_analosima_fff_6ΝΛΒ4691Ο3-ΩΟ1_17PROC002052406_.pdf
TEYΔ.docx
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: