Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 5428/Φ70/12-10-2017 προμήθειας υγρών καυσίμων ΤΕΙ Κρήτης

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
12/10/2017 - 20/10/2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ.5428/Φ70/12-10-2017 προμήθειας υγρών καυσίμων ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο

Προϋπολογισμός δαπάνης : 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

Ημερομηνία διενέργειας : Παρασκευή 20/10/2017 και ώρα 11.00 π.μ.

Λήξη προσφορών: έως Παρασκευή 20/10/2017 και ώρα 11.00 π.μ.

Συνημμένο: 
ΑΔΑ ΑΔΑΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: