πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού Microsoft

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
08/11/2017 - 16/11/2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού Microsoft για ένα έτος, προϋπολογισμού δαπάνης 17.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

Συνημμένο: 
ΑΔΑΜ ΑΔΑ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_Άδειες Χρήσης Λογισμικού.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: