ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 6941/08.11.2017

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
08/11/2017 - 23/11/2017

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας", (κωδ. έργου: 80478), το οποίο είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 6941/08.11.2017.

Συνημμένο: 
6941_08-11-2017_pms epistimes igeias_67ΜΘ4691Ο3-ΙΦΖ_.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: